Liên hệ


Công ty CP xây dựng và mỹ thuật ứng dụng Hà Nội (Hanoi AFC)

VP giao dịch :   P321 nhà N03 khu đô thị Dịch Vọng  - Cầu Giấy - Hà nội

Điện thoại:         04 6684 7798

Fax:                    04 6283 1069

E-mail:               Hanoi.afc@gmail.com

web:                   http://hanoi-afc.shopbuild.vn/index.php


Hotline: 0943.244.100 (Mr.Long)